Zemědělství

Změníme strukturu zemědělských dotací, aby z nich méně těžily gigantické agrární firmy a naopak dotace více pomáhaly lokálním zemědělcům a zvyšovaly kvalitu potravin.

Rozmanitost zemědělství je v drobných farmách

  • Budeme podporovat začínající zemědělce, rodinné farmy, malá družstva a komunitou podporované zemědělství (např. volným prodejem v malém).
  • Zjednodušíme a zastropujeme systém dotací: Snížíme dotace velkým firmám a zvýšíme je drobným farmářům. Zveřejníme kompletní data.
  • Preferujeme rozvoj zemědělství s pestrými osevními postupy a chovem zvířat volně v přírodě. Zajistíme udržování druhové mnohotvárnosti i uplatnění pracovních postupů šetrných k přírodě.

Zdravá půda je naše budoucnost

  • Zajistíme kvalitní monitoring půd ohrožených erozí: Firmám, které půdu znehodnocují, odebereme dotace.
  • Zrušíme dotace na řepku a jiná „bio“ paliva: Změníme dnešní systém podpory, která je neekologická a vybízí farmáře k poškozování půdy.
  • Zvýšíme poplatky za vynětí polí a luk z půdního fondu.

Jedlá krajina

  • Podpoříme lepší dostupnost zdravých, kvalitních a nejlépe lokálních potravin: Zkrátíme distribuční řetězce, budeme podporovat bližší vztahy zemědělců a spotřebitelů.
  • Pomůžeme zajistit odbyt pro čerstvé lokální potraviny: V jídelnách, které provozuje stát, upřednostníme sezónní místní produkci a zdravé stravování.
  • Ochráníme zahrádkářské osady před tlakem developerů.

Doprovodná videa

Navrhni úpravu