Znalostní ekonomika

Ekonomika ČR je v dnešní době nedílnou součástí globální ekonomiky. V tomto konkurenčním prostředí můžeme obstát buď snižováním ceny pracovní síly, což odmítáme (nechceme se stát montovnou), anebo kvalitou, která u pracovní síly souvisí zejména s kvalifikací.

Technologický rozvoj

 • Jedinou možností, jak zajistit potřebné zdroje, je ekonomika založená na rozvoji technologií, nových přístupech k řešení starých problémů.
 • Budeme vytvářet prostor pro globální výzkumnou participaci, například podporou open source projektů.
 • Patenty, copyright a jiná práva k nehmotným statkům jsou často zneužívána k odstraňování konkurence (např. v sektoru mobilních telefonů). Prosazujeme široký okruh volně použitelných technologií a šiřitelných informací, ze kterých jedině může vyrůst dobře fungující ekonomika.
 • Prosazujeme změnu zákonů o duševním vlastnictví a zákaz patentů na software, obchodní metody, pojmy a přírodu.

Vzdělávání, věda a výzkum

 • Podporujeme vzdělávání, vědu a výzkum ve všech jeho formách jako základní podmínku naší všestranné úspěšnosti.
 • Informační technologie umožňují zvýšení dostupnosti a kvality vzdělání pro všechny, včetně volby způsobu vzdělávání.
 • Podporujeme vzdělávání spojené s praxí na všech stupních vzdělávacího systému a spolupráci škol s podniky. Na druhou stranu odmítáme redukovat vzdělávací proces na pouhé získávání znalostí a dovedností nutných k výkonu konkrétních činností. Vzdělávání musí být do té míry univerzální, aby umožnilo pružně reagovat na měnící se strukturu pracovních činností i mezilidských vztahů.
 • Prosazujeme výjimky z patentového práva pro nekomerční použití, osobní studium a akademický výzkum. Podporujeme zveřejňování a volnou dostupnost výsledků akademického výzkumu a materiálů vytvořených za přispění veřejných peněz (v souladu s Budapest Open Access Initiative).

Infrastruktura

 • Pro úspěšnost firem i jednotlivců v globální ekonomice je klíčové všem dostupné připojení k základním uzlům komunikační infrastruktury.
 • Snahy o regulaci Internetu brzdí mimo jiné i ekonomiku. Pro rozvoj konkurenčního prostředí je důležitá síťová neutralita. Je třeba maximálně zjednodušit byrokracii pro podnikatele, většinu lze vyřídit přes Internet.
 • Podporujeme využívání svobodného a open source software ve školách a na úřadech, což zpřístupní informace a služby veřejné správy všem občanům. Uspoří se také v rozpočtech školství a státní a veřejné správy.
 • Jsme pro zavádění nových forem platebního styku (flattr, bitcoin).
 • Prosazujeme, aby se Česká republika i okolní státy řídily v průběhu celého roku podle stejného, jednotného času.

Podnikání (malé podniky, práce z domu)

 • Prosazujeme zjednodušení daňového systému a legislativy, které by nebránilo zakládání malých a středních podniků a podnikání lidí z domova, a omezilo daňové úniky.
 • Zavádění pružnějších pracovních podmínek a rozšíření práce z domu přes internet bude mít pozitivní dopad ve formě úspory času, prostředků, i špičkové zátěže na dopravu.
 • Prosazujeme co nejméně zásahů státu do podnikání.
 • Jsme pro radikální omezení dotací a dotačního „stylu podnikání“.

ČR – Bezpečný přístav informací

Cílem je vytvořit „bezpečný přístav“ pro data a aplikace, a to přijetím legislativy, která ochrání provozovatele datových úložišť a datová centra před zpravodajskými službami a policejními raziemi. Toto je reálná možnost oživení ekonomiky. Mohli bychom se stát velmocí – SaveData Bay. Budování datových center a jejich provoz potom vytváří pracovní příležitosti a je dlouhodobým příjmem (zdanění).

Navrhni úpravu