Finance

Piráti prosazují omezení vlivu globálního finančního systému, a to zejména omezením dluhového financování, vyrovnanými veřejnými rozpočty, zdaněním finančního sektoru, volnou konkurencí měn a zákazem zachraňování bank státy. Chceme zabránit plíživé privatizaci státu jeho věřiteli.

V důsledku koncentrace kapitálu, globalizace a užití moderních technologií získaly finanční instituce a jejich vlastníci značnou moc, kterou řídí ekonomiky a státy. Piráti chtějí vrátit určování pravidel, kterými se řídí ekonomické subjekty, občanům a jejich voleným zástupcům.

Navrhujeme následující opatření na omezení vlivu globálního finančního systému:

  • Omezení dluhového financování. Naším cílem jsou vyrovnané veřejné rozpočty a odstranění státního dluhu. Stát nesmí ručit za závazky bank a jiných právnických osob. Současný systém emise peněz přes úvěry komerčním bankám nevyhnutelně vede k zadlužování států a obyvatel, proto ho chceme nahradit jinou metodou.
  • Zdanění finančního sektoru. Podporujeme zdanění vývozu kapitálu a zdanění finančních transakcí. Finanční sektor nepřispívá k daňovým výnosům státu ve formě srovnatelné s ostatními ekonomickými subjekty. Proto je nutné tuto daň zavést a daňové břemeno rovnoměrněji rozložit mezi reálnou ekonomiku a finanční sektor. Podrobnosti obsahuje programový bod Daňový systém.
  • Elektronické měny a přímá směna. Piráti podporují používání decentralizovaných anonymních měn, jako je např. elektronická měna Bitcoin nebo lokální měny. Postavíme se proti snahám finančních skupin a státu omezovat a kriminalizovat užití libovolných prostředků směny(elektronické systémy, hotovost, vzácné kovy, přímá směna). V případě firem, které poskytují služby státu, naopak podporujeme možnost platit daň formou zápočtu.
  • Zákaz záchrany bank státem. Banky musí v případě špatného hospodaření bankrotovat jako kterákoliv jiná akciová společnost. Stát dále stanoví maximální velikost finančních institucí, aby jejich případný pád neohrožoval finanční sektor.
  • Oddělení úspor a investic. Prosazujeme oddělení komerčního a investičního bankovnictví. Je potřeba oddělit ukládání úspor občanů a jejich investování za účelem zisku, aby občané jasně věděli, jak s jejich penězi bude banka zacházet. Finanční spekulace budou moci probíhat pouze s vlastním kapitálem investorů, nikoliv na úvěr z peněz střadatelů.

Jsme přesvědčeni, že bez změny stávajícího finančního systému se budou krize podobné té z roku 2008 ustavičně opakovat. Zadlužování státu a financování stávajícího dluhu současným způsobem považujeme za dlouhodobě neudržitelné, předpokládá neustálý ekonomický růst a znemožňuje budoucím vládám vykonávat nezávislou politiku. Považujeme ho za selhání politiků v roli správců země.

Navrhni úpravu