Doprava

Dopravní plánování a financování má být průhledné, hospodárné a otevřené občanům. Podporujeme moderní dopravu, která občanům dává svobodu pohybu a volby.

Podporujeme otevřená data o dopravě (Open Data). Aplikace postavené na otevřených datech usnadňují občanům přístup k informacím o dopravních spojích, vytíženosti silnic, provozu v krizových situacích a dopravních potřebách občanů. Přesná data jsou nezbytná pro hospodárné dopravní plánování a lepší zpětnou vazbu.

V oblasti dopravní infrastruktury prosazujeme:

  • Rozumné plánování. Údržba stávajících cest a dopravních staveb je jedním z důležitých úkolů místní samosprávy. Mělo by být samozřejmé, že nejprve je třeba doložit užitečnost nové dopravní stavby, teprve poté ji celou připravit, zajistit pozemky a až následně začít stavět. Před budováním nových projektů je třeba důkladně zhodnotit, zda není výhodnější využít již existující stavby.
  • Průhledné hospodaření. Silniční a železniční síť, povodí řek a další dopravní infrastrukturu převedeme do správy transparentních organizací. Zakázku na stavbu dálnice nebo jiné velké stavby rozdělíme na projekt a na jeho realizaci. U každé veřejné zakázky požadujeme dlouhodobou záruku a pravidelnou kontrolu.
  • Chytré dopravní systémy. Podporujeme zavádění chytrých dopravních sítí, ve kterých dopravu řídí počítačové systémy. Vadí nám však, pokud jsou mýtné, karty MHD, kamery a všechny dopravní systémy zneužívány ke šmírování občanů. Prosazujeme, aby dopravní systémy respektovaly soukromí cestujících a zbytečně o nich neukládaly osobní údaje.

V oblasti osobní a nákladové přepravy prosazujeme:

  • Kvalitní a bezplatná MHD. Chceme zlepšit kvalitu a dostupnost městské hromadné dopravy. Navrhujeme převést dopravní podniky na transparentní organizace a využít data o poptávce pro optimální plánování. Za této podmínky podpoříme na komunální úrovni návrh, aby byla MHD plně financována z veřejného rozpočtu, jak se již v zahraničí osvědčilo (např. estonský Tallinn).
  • Propojení dopravních systémů. Chceme dosáhnout stavu, kdy si člověk při nástupu do místního autobusu bude moci koupit lístek, který mu vydrží až do centra velkého města, a to i v případě, že během cesty využije služby více dopravců. Podporujeme svobodnou soutěž komerčních dopravců za rovných podmínek a systém založený na otevřených technických standardech.
  • Svoboda volby. Pirátská strana nechce cestující nutit využívat určitý způsob přepravy, ale otevřít jim možnosti, ze kterých si budou moci vybrat. S cyklisty a chodci je nezbytné počítat už při plánování dopravních staveb. Každý by měl mít možnost zvolit si ekologický způsob dopravy.

Zvláštní ohled bereme v dopravní politice na ochranu životního prostředí, stav silniční sítě a další externality (např. problémy způsobené kamionovou dopravou).

Navrhni úpravu