Piráti a Starostové - program pro volby 2021

Politici slibují modré z nebe, světlé zítřky a další prázdná hesla. Piráti a Starostové nabízí jasné a konkrétní cíle – černé na bílém. Pusťte nás na ně!

Ivan Bartoš, předseda Pirátů

Program v PDF k prostudování a pro tisk

  • Digitální revoluce – Chceme stát, kde informace proudí jak mezi úřady, tak k lidem. Stát, který z občanů netahá pořád dokola údaje, co už jednou dostal. Stát připravený ochránit kritickou infrastrukturu a osobní informace občanů před kybernetickými útoky či jinými zneužitími.
  • Rovnocenné regiony – Chceme navázat na silně rozvinutý systém územní samosprávy a ve všech politikách státu zohledňovat, co udělají s obcemi a kraji. Ty může pozvednout výstavba vysokorychlostních tratí, intenzivní přeshraniční spolupráce, orientace hospodářství na digitální ekonomiku, robotizaci nebo automatizaci.
  • Moderní ekonomika – Je na čase posunout se. Proměnit zdejší montovnu v mozkovnu a stát se trhem inovativních služeb a produktů, které je možné prodávat za víc než ty dávno zavedené. Zvyšovat kvalifikaci pracovní síly, hledat a přijímat nové technologie, přitahovat prestižní zaměstnavatele.
  • Razantní boj s korupcí – Boj s hospodářskou kriminalitou bude úspěšný jen tehdy, když budou v převaze ti, kdo ho vedou. Proto je prioritní zákon na ochranu oznamovatelů korupce, zvýšení nezávislosti soudů a vedoucích státních zástupců, ale i postavení veřejnoprávních médií mimo politické vlivy.
  • Profesionální stát – Státní aparát je tu pro nás, ne my pro něj. Všem by nám měl být profesionálním služebníkem – pozorným, ale nenápadným, připraveným a pracovitým, uctivým a vlídným. Víc než dobrým sluhou je však často spíš zlým pánem, mnohdy navíc chaotickým. Potřebuje srovnat.
  • Důraz na klima – Směřujme ke konci spalování uhlí k roku 2033 při spravedlivé transformaci uhelných regionů. Modernizujme energetiku, průmysl a dopravu na nízkoemisní a dlouhodobě udržitelné formy. Podpořme úspory energií i zdrojů, odpad se naučme využít jako praktickou surovinu.
  • Sebevědomá a bezpečná země – Narovnejme se a bude s námi jednáno jako s rovnými. Vystupujme hrdě vůči celému světu, prokazujme orientaci na evropské a světové demokracie, aktivně se stavme za lidská práva. Abychom si to mohli dovolit, musíme posílit spojenectví v NATO a zvýšit důraz na obranu země. Nejen proti tradičním hrozbám, ale i proti hrozbám kybernetickým nebo hybridním.
  • Jistota péče a pomoci – Začít musíme u nejzranitelnějších. Zvýšit kvalitu školství a zajistit správný rozvoj dětí, i pokud jde o sport nebo stravu v jídelnách. Zajistit účinnou zdravotní péči včetně duševního zdraví. Stabilizovat důchodový systém a umožnit strávit každé období života v domácím prostředí.

Pokračujte na program v kostce pro všechny oblasti. Nebo se podívejte na celý program

Ve Sněmovně jsme od toho, abychom lidem pomáhali.

Vít Rakušan, předseda STAN
Navrhni úpravu