Zdravotnictví

Pacient bude váženým klientem s reálnou možností informované a svobodné volby. Digitalizace změní zdravotnické bludiště na přívětivý systém. Zavedeme jasná a důsledně dodržovaná pravidla včetně ochrany zdravotních údajů. Rozhoduje zájem pacienta a ne farmaceutické společnosti

 • Prosadíme transparentnost: Došlápneme si na farmaceutické firmy, které korumpují lékaře, aby předepisovali jejich výrobky, zpětné bonusy a nehospodárné nákupy.
 • Chceme dostupná léčiva a pomůcky za jasnou cenu: Zavedeme srovnávač doplatků na internetu, podpoříme veřejný výzkum.
 • Umožníme volbu: Dáme možnost připlatit si za nadstandard a využívat služby osvědčené v zahraničí (např. porodní asistentky).
 • Propojíme zdravotní a sociální systém v dlouhodobé péči: Narovnáme platby za stejné služby v LDN a domovech seniorů. Podpoříme hrazení péče v domácím prostředí a právo na důstojný odchod ze života.
 • Podpoříme regulovanou legalizaci konopí pro léčbu i rekreační užívání: Látky méně rizikové než alkohol a tabák by měly být legální. Prosazujeme však přísnější pravidla pro související reklamu.

Vstřícné pojišťovny zajistí nejmodernější péči

 • Rozšíříme nabídku: Zdravotní pojišťovny (mimo VZP) se budou moci odlišovat rozsahem hrazených služeb a mírou spoluúčasti a příplatku k pojistnému (se zákonným základem a limitem).
 • Umožníme veřejnou kontrolu bez zákulisního politikaření: Umožníme přímou volbu zástupců pojištěnců do správní a dozorčí rady zdravotní pojišťovny.
 • Nastavíme jasná pravidla: Prosadíme spravedlivé úhrady nemocnicím namísto dotací vyvoleným a nesystémových záplat.

Smysluplná digitalizace bez šmírování

 • Zavedeme bezpečné sdílení elektronické dokumentace: Jen se svolením pacienta a přes šifrované úložiště zdravotní pojišťovny.
 • Budeme zveřejňovat informace o kvalitě a hodnocení služeb.

Lepší podmínky pro zdravotnické pracovníky

 • Zvýšíme finanční ohodnocení a osobní bezpečnost.
 • Snížíme nadbytek přesčasů a přetížení administrativou.
 • Vyřešíme dlouhodobé problémy: Zaměříme se na oblasti vzdělávání, kompetencí a nejasných odpovědnosti za chyby.

Doprovodná videa

Navrhni úpravu