Vzdělávání a věda

Vzdělání je hodnota sama o sobě, jeho cíl nelze zužovat jen na uplatnění na trhu práce. Kvalitní vzdělávání je cestou k bohaté, fungující a spravedlivé společnosti.

Svobodná volba způsobu vzdělávání

 • Podporujeme svobodnou volbu vzdělávací cesty. Prosazujeme rozmanitý vzdělávací systém, kde si každý může vybrat tu nejvhodnější školu i způsob výuky, a dosáhnout tak maxima svého potenciálu.
 • Rozšíříme paletu druhů vzdělávání podle poptávky rodičů a studentů. Podpoříme i inovativní veřejné školy, prostor pro nadané žáky a žáky se speciálními potřebami, vzdělávání při práci a uznání znalostí nabytých praxí.

Moderní vzdělávání

 • Zvýšíme výdaje na vzdělávání nad průměr EU, tj. 5 % HDP. Prosadíme zvýšení reálných platů učitelů o 20 %. Ponecháme výši státního příspěvku na žáky v soukromých školách.
 • Ubereme učitelům nadbytečné papírování.
 • Svět nám bude rozumět a my jemu. Chceme, aby se každý student plynule domluvil světovým jazykem. Podpoříme zahraniční stáže, kvalitní výuku jazyků a lepší dostupnost filmů a kultury v původním znění.
 • Podpoříme ve školách více svobodného software. Software s otevřeným kódem a zdarma si student vyzkouší ve škole a může ho používat i doma.

Špičková věda a výzkum

 • Prosazujeme stabilní institucionální podporu. Podstatné jsou kvalita a výsledky v mezinárodním měřítku. Zpřehledníme a zjednodušíme granty.
 • Usilujeme o transparentní financování veřejných výzkumných institucí.
 • Podporujeme pěstování vědeckých talentů.

A něco navíc:

 • Učebnice a výsledky výzkumu vzniklé s veřejnou podporou učiníme zdarma veřejně dostupnými.
 • Zavedeme jednotný registr závěrečných prací na VŠ. Prodloužíme dobu, po kterou je možné přezkoumat regulérnost studia na VŠ ze 3 na 15 let.
 • Transparentní podpora sportu. Podporujeme přímou a transparentní podporu tělovýchovných organizací a dotování sportovišť využívaných dětmi a veřejností, viz bod volnočasové aktivity

Doprovodná videa

Navrhni úpravu