E-government

Pirátská strana podporuje efektivní využití informačních technologií jak uvnitř veřejné správy, tak ve vztahu k občanům.

E-government ušetří náklady a usnadní komunikaci s úřady všem, kdo se ho rozhodnou používat.

Za hlavní zásady e-governmentu ve veřejné správě považujeme:

  • Nezávislost úřadu na lokalitě. Stejně jako v bance vyřídíte vše s jedním bankéřem, navrhujeme, aby bylo možné vyřídit na CzechPointu veškerou agendu, kvůli které dnes musíme navštěvovat několik odborů nebo různých úřadů.
  • Internetová komunikace. Zpřístupníme úřední agendy také na jednotném internetovém portálu veřejné správy. Občané budou moci např. nahlásit zábor na interaktivní mapě, aniž by museli obcházet několik úřadů. V rámci portálu veřejné správy bude zřízen systém pro zpětnou vazbu a veřejné připomínkování předpisů.
  • Digitální identita. Základní podmínkou pro e-government je funkční systém ověřování totožnosti při komunikaci s úřadem na Internetu. Jednou z dostupných možností bude bezplatný elektronický občanský průkaz s elektronickým podpisem.
  • Proaktivní úřad. Veřejné instituce by měly řešit problémy občana v nejvyšší možné míře i bez jeho vlastního přičinění (například automatické vydání dokladu). Po přihlášení do portálu veřejné správy získá občan přehled o vyřizování všech podaných žádostí, průběhu dalších úředních postupů a důležitých upozorněních.
  • Profesionální úřad a standardizované zveřejňování dokumentů. Podobně jako v Německu bude součástí úředních šablon i jednotný a profesionální vzhled dokumentů. Díky jednotným šablonám a svobodným formátům podle standardu Open Data budou rozhodnutí rychleji zpracována a automaticky publikována v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím podle modelu transparentní organizace.

Uvědomujeme si, že e-government přináší také nové výzvy, zejména v oblasti ochrany osobních údajů a zabezpečení dat. Kromě přísného dodržování bezpečnostních standardů klademe důraz na oblasti:

  • Svobodný software. Pirátská strana prosazuje svobodný software, protože je bezpečnější, lze ho snadněji propojovat s ostatními programy a navíc je přístupný i lidem a široké komunitě vývojářů. Naší ambicí je, aby stát poskytl svobodný software ke splnění všech administrativně náročných povinností, které předepisuje (daně, účetnictví, výkazy práce apod.)
  • Osobní údaje. Navrhujeme zpřístupnění všech úředních formulářů v elektronické podobě. Díky základním registrům budou předvyplněny s maximálním možným množstvím osobních údajů. Občan získá právo vědět, kdo konkrétně přistupoval k jeho osobním údajům uchovávaným veřejnou správou.
  • Vzdělávání uživatelů. Z hlediska důvěry občanů v e-government je kromě zabezpečení systému klíčová počítačová gramotnost jeho uživatelů, kterou chceme rozvíjet ve školách, rekvalifikaci i úředním styku.

Po úspěšném zavedení e-governmentu bude možné připravit a po důkladném testování spustit elektronické volby, které jsou důležitým předpokladem pro efektivní fungování přímé demokracie.

Navrhni úpravu