Obrana

Moderní, akceschopná a přísně kontrolovaná armáda je základním pilířem české a evropské bezpečnosti. Ochráníme náš stát před kybernetickými útoky. Armáda bude efektivně financována.

Bezpečná Evropa

  • V jednotě je síla: Hranice schengenského prostoru musíme chránit společně a efektivně. Podporujeme mezinárodní spolupráci v rámci společné evropské obranné a bezpečnostní politiky a rozvíjení společných bojových skupin zemí EU.
  • Evropská spolupráce v NATO: Chceme sjednotit a posílit podíl a vliv evropských zemí uvnitř NATO. Podporujeme věcnou diskusi o fungování NATO a jeho vojenských operacích.
  • Základem civilizovaného světa je dodržování práva: Angažmá naší nebo společné evropské armády mimo hranice EU nebo NATO by mělo být podpořeno mandátem OSN a důkladně zváženo.

Moderní armáda pod občanskou kontrolou

  • Připravíme armádu pro výzvy 21. století: Finanční prostředky mají směřovat nejen do techniky, ale také do lidských zdrojů (dobře vycvičení vojáci a naplněné stavy). Podpoříme účelné investice armády do aplikovaného výzkumu v oblastech, ve kterých jsme světová špička.
  • Konec plýtvání a zbrklého dočerpávání rozpočtů: Armáda má být modernizována ve spolupráci s ostatními státy EU. Namísto ročního plánování rozpočtu (vedoucího k typickému rozhazování prostředků na konci roku) budeme strategické nákupy financovat z dlouhodobého fondu. Piráti osobně dohlédnou na to, aby zakázky v obraně byly skutečně transparentní a nebyl u nich prostor pro korupci.
  • Kybernetická obrana státu bez šmírování: Prosadíme účinnou kybernetickou obranu státu bez plošného odposlouchávání internetu.
  • Ohlídáme hlídače: Vojenské zpravodajství podrobíme skutečné civilní kontrole.

A něco navíc

  • Chceme zlepšit akceschopnost během krizových situací. Armáda může být nápomocna při přípravě občanů k reakci například na teroristické útoky nebo živelné pohromy.
  • Armáda se má opět aktivněji zapojit do plánování činnosti civilní obrany.
  • Vážíme si veteránů, zraněných a padlých vojáků a jejich rodin. Podporujeme péči o veterány a důstojnou údržbu vojenských hřbitovů.
Navrhni úpravu