Daňový systém

Prosazujeme přehledné a spravedlivé daně, ze kterých lze financovat kvalitní veřejné služby. Pokud navíc lidé uvidí, že s jejich penězi stát hospodaří efektivně, budou mít při placení daní lepší pocit.

Naším cílem je vyrovnání veřejných rozpočtů a odstranění dluhu v rámci reformy finančního systému. Výdaje uspoříme zejména díky průhlednému hospodaření úřadů, e-governmentu, snížení byrokracie a zavedení majetkové odpovědnosti politiků a úředníků. Odmítáme zvyšování daní, dokud nebudou vybrané prostředky využívány hospodárně.

Prosazujeme následující principy pro zdanění:

  • Srozumitelné daňové zákony. Daňové zákony mají být napsány tak, aby jim daňový poplatník rozuměl. Neměly by obsahovat řadu výjimek, procházet neustálými změnami a umožňovat úředníkům odpouštět daně. Stát navíc poskytne plátcům daně, kteří o to projeví zájem, svobodný software na účetnictví a daňové povinnosti, aby plnění zákonných povinností co nejvíce usnadnil.
  • Přiměřená výše daní. U každé daně by měla být stanovena hranice, pod kterou bude poplatník od daně osvobozen (obvyklý osobní majetek u daně z majetku, minimální výše příjmu u daně z příjmu, minimální obrat společnosti u plátců DPH, rodinná darování u darovací daně apod.) Naopak vhodně zvolené zdanění velkých korporací by mělo v daňovém systému působit proti vzniku monopolů. Při zvyšování daňové sazby budeme vždy brát v úvahu dopad zvýšení sazby na celkový výběr daní.
  • Nižší zdanění práce. Daňovou zátěž dnes nesou z velké míry zaměstnanci. Snížení zdanění lidské práce zvyšuje schopnost konkurovat okolním státům, motivuje lidi pracovat a podnikat a odstraňuje problémy práce na černo. Daň z práce by měla být stanovena rovnou sazbou s hranicí pro osvobození nízkých příjmů.
  • Zdanění nových oblastí. Stát vydává značné prostředky na vytváření a rozvoj trhu a veřejných služeb. Každý podnikatel trh využívá a měl by se na jeho nákladech podílet. Usilujeme o rozložení daňové zátěže i na dosud nezdaněné či nedostatečně zdaněné oblasti (daňové ráje, velké korporace, zdanění transakcí u finančních a pozemkových spekulací, prostituce, drogy).
  • Využití technologií. V obchodním rejstříku zveřejníme majetková a personální propojení korporací. Zavedeme automatizované zpracování údajů o podnikatelích, které umožní výběr daní ve složitých majetkových strukturách. Využijeme nové technologie k automatické a anonymní kontrole účetnictví. Finanční úřad by zasahoval jen v případě důvodného podezření.
  • Průhlednost veřejného sektoru. Veřejný sektor musí jít příkladem. Politici a manažeři ve veřejných institucích budou mít povinnost zveřejňovat rozpočty a svá majetkové přiznání. Veřejných zakázek se budou moci účastnit pouze podnikatelé s průhlednou majetkovou strukturou, kteří platí v České republice daně.

Pirátská strana podporuje vyšší zapojení občanů do rozhodování. Občané by měli mít možnost podílet se na tvorbě místního rozpočtu a přispívat veřejně prospěšné organizaci podle vlastního výběru – ovšem pouze za podmínky, že organizace bude transparentní, dar do stanovené výše by si mohli odečíst z daní.

Navrhni úpravu