Svoboda projevu

Piráti se zasazují o liberální společnost, kde má každý člověk právo projevit svůj názor. Stávající občanská práva jako právo petiční chceme aktualizovat pro digitální věk. Usilujeme o liberální úpravu shromažďovacího práva, aby měl člověk na ulici stejnou anonymitu jako na Internetu.

Názor je základem výměny informací a sám o sobě nikomu neškodí. Stát by neměl svobodu projevu potlačovat. Média placená z veřejných prostředků by měla informovat ze všech úhlů pohledu a neměla by záviset na politicích v mediálních radách.

Moderní člověk není jen pasivním divákem televize, ale vyhledává si informace sám z nezávislých zdrojů. Jedním kliknutím sdílíme informace se všemi přáteli nebo svoláváme demonstrace za svá práva. Internetová komunita vytváří blogy, portály, streaming a sociální sítě, které postupně nahrazují zastaralý model člověka-přijímače člověkem-vysílačem. Každý Pirát je vysílač!

Dnes je nejvýraznějším prostorem svobody projevu Internet a stát by na něm neměl mít ambice blokovat a filtrovat informace. Pro řešení případných problémů mají internetové stránky vlastní technické prostředky, nebo je lze řešit způsobem a prostředky existujícího občanského práva.

Zákony, které zaručují svobodu projevu, se musí aktualizovat a rozšířit na moderní technologie. Veřejná shromáždění a petice zapojují veřejnost do rozhodování a poskytují politikům důležitou zpětnou vazbu. Proto se zasazujeme o právo na demonstraci i v digitálním prostředí a možnost elektronických petic s digitální identitou.

Liberální úprava shromáždění musí respektovat právo lidí pokojně projevit názor. Dokud shromáždění nevyvolávají strach a probíhají pokojně, policie by zásadně neměla používat represi, ale jen oddělit dvě shromáždění, mezi nimiž hrozí konflikt. Piráti požadují zachování anonymity pokojně shromážděných lidí: Protestujeme proti nahrávání pokojně demonstrujících policií a proti změně shromažďovacího zákona, která zakázala setkání v maskách ve všech případech, nikoliv jen na výzvu policie.

Pirátská strana požaduje právní ochranu pro občany, kteří se nebojí vyjádřit svůj názor a upozorní na korupci (whistleblowing).

Navrhni úpravu