Svoboda informací

Zakázané šíření informací mělo v naší historii klíčový význam, protože narušovalo informační monopol totalitních režimů. V exilu vydával díla Komenský, samizdatem šířili spisy disidenti a pirátsky vysílal okupovaný rozhlas. V informační společnosti 21. století je svoboda informací ještě důležitější. Piráti zastupují další generaci, která si musí vydobýt svoji svobodu!

Svoboda informací znamená právo člověka využívat veřejně dostupné informace a požívat výhody vyplývající z jejich užití. Pod svobodu informací spadá

  • svoboda studovat informace a uplatňovat znalosti z nich získané,
  • svoboda šířit informace a
  • svoboda zpracovávat informace a zpracované informace dále šířit.

Cenzura je nepřípustná. Omezení svobody informací považujeme za legitimní pouze v obdobných případech jako omezení svobody projevu.

K prosperujícímu, demokratickému a transparentnímu státu vede cesta právě přes svobodu informací. Piráti prosazují, aby byly podstatné informace automaticky zveřejňovány a aby byly odstraněny překážky, které brání šíření zveřejněných informací:

  • Informace veřejného sektoru. Pro zveřejňování informací prosazuje Pirátská strana model transparentní organizace, podle něhož mají veřejné instituce povinnost automaticky zpřístupňovat informace ve svobodných formátech na Internetu. Posílíme vymahatelnost práva na informace, aby byla zajištěno efektivní zhodnocení investovaných veřejných prostředků.
  • Odstranění informačních monopolů. Informační monopol brání lidem šířit a využívat informace. Politici přistoupili na řadu informačních monopolů, které údajně motivují tvůrce, vynálezce a producenty k aktivnější činnosti. Ve skutečnosti však na monopolu vydělávají hlavně jednotlivé korporace, zatímco trh jako celek kvůli monopolu selhává (šikana OSA, patentové války, osiřelá díla). Naším cílem je vytvoření prostředí, kde motivace tvořit jde ruku v ruce se svobodou informací.
  • Podpora svobodné tvorby. Současné svobodné licence zachováme a nasadíme ve veřejném sektoru (studijní materiály, fotografie, dokumenty atd.). Zahájíme přechod veřejného sektoru na svobodný software, který má nízká bezpečnostní rizika a nehrozí u něj závislost na dodavateli.
  • Vzdělání. Z dlouhodobého hlediska považujeme svobodnou tvorbu za klíčovou pro sdílení a tvůrčí rozvíjení našeho kulturního a duševního bohatství. Podporujeme vzdělávání žáků všech typů vzdělávacích institucí a občanů tak, aby získali základní přehled o tom, co je to právo na informace, co jsou svobodné formáty a svobodný software. Dále prosazujeme digitalizaci a veřejné zpřístupnění dokumentů uchovávaných ve veřejných knihovnách a archivech.

Dříve nepřicházelo automatické zveřejňování informací z veřejných institucí v úvahu a informace mohli rozšiřovat jen vydavatelé za pomoci drahých tiskařských strojů. Dnes může díky technologiím tvořit, publikovat a sdílet informace každý člověk.

Jsme přesvědčeni, že náš systém je svobodnější a demokratičtější.

Navrhni úpravu