Daně, které každý pochopí

Ve volebním programu 2017 představili Piráti zjednodušení daňového systému. Vyzkoušejte si v kalkulačce, jak by se vám bývalo bylo na daních vyplatilo, kdyby to vláda schválila.

Největší zjednodušení daní zaměstnanců za posledních 25 let.

Hrubá mzda
Počet dětí
Student
Jedna sazba
 

Dnes


Superhrubá mzda
Sociální poj. - zaměstnavatel 25 %
Zdravotní poj. - zaměstnavatel 9 %
Hrubá mzda
Sociální poj. 6,5 %
Zdravotní poj. 4,5 %
Daň z příjmu *15,0 %
Solidární daň 7,0 %
Sleva na poplatníka
Daňové zvýhodnění
Čistá mzda
     
Vaše efektivní zdanění:

Po reformě


Nová hrubá mzda
   
   
     
Rovná daň 47 %
     
     
     
Sleva na poplatníka
Daňové zvýhodnění
Čistá mzda
Rozdíl
Vaše efektivní zdanění:

* - Daň z příjmu se počítá ze superhrubé mzdy

Reforma počítá se zachováním slev na dani v plném rozsahu.

Daně sazby

Skutečně rovná daň pro všechny

Málokdo si uvědomí, že téměř polovinu toho, co vydělá, tvoří daně a odvody. Dnešní zdanění práce se totiž počítá příliš složitě na to, aby mu kdokoli rozuměl. Tak proč vše neschovat do jednoho hezkého čísla, aby každý viděl, kolik platí? Aby si každý mohl snadno z hlavy spočítat, kolik státu odvede?

Dnešní zdanění práce je výsledkem různých přílepků a dalších nepromyšlených úprav. Topolánkova reforma z roku 2008 údajně zavedla „rovnou daň“. Však ve skutečnosti vedla k degresi, kdy práce lidí s příjmem do 112 tisíc Kč měsíčně je daněna kombinovanou sazbou (bez slev) 48,6 %. Jakýkoli příjem nad tuto částku je daněn pouze sazbou 33,8 %.

Česká pirátská strana prosazuje zjednodušení daňového systému. Navrhujeme v prvním roce snížit zdanění práce o 1,6 procentního bodu na hodnotu 47 % - jednu rovnou daň pro všechny zaměstnance. Dle možností ekonomiky chceme snižovat zdanění práce o 1 procentní bod ročně, abychom se dostali na přijatelné hodnoty zdanění. České zdanění práce je dnes totiž osmé nejvyšší mezi zeměmi OECD.

Dnešní hrubá mzda je imaginárním číslem bez vypovídací hodnoty. Všechny odvody se schovají do jedné daně – jednoho „čísla“. Na výplatní pásce tak zaměstnanec najde hrubou mzdu, daň, slevu a čistou mzdu – to je vše. Díky tomu každý uvidí, kolik skutečně státu odvádí. A samozřejmě ušetří…

Srovnání sazeb
Navrhni úpravu