Soukromí

Pirátská strana prosazuje respekt pro anonymitu a lepší ochranu lidského soukromí. Plošné sledování, bezdůvodné policejní prohlídky a odposlouchávání veškeré telekomunikace jsou prostředky, jejichž nasazení odmítáme.

Převažující mánie každého sledovat a kontrolovat vytváří klima nedůvěry a strachu, které ohrožuje naši společnost daleko více než mezinárodní terorismus. Svobodná společnost byla v minulosti vybojována s nasazením nesčetných lidských životů. Jen ve 20. století zažilo Československo dva totalitní režimy, které byly postaveny na atmosféře strachu a neustálém sledování lidí.

Dnešní technologie umožňují shromažďovat mnohem více osobních údajů o tom, kde se lidé pohybují (mýtné, mobilní telefony, MHD, čipové karty) a co dělají (kamery, sledování na Internetu, platební karty, sčítání lidu). Kde to připadá v úvahu, tyto prostředky by vůbec nemělo být možné zneužít ke sledování. Ačkoliv každý krok k policejnímu dohledu může být přesvědčivě zdůvodněn, my Evropané z vlastní zkušenosti víme, kam tato cesta vede, a tam v žádném případě nechceme.

Pro posílení ochrany soukromí navrhujeme následující zásady:

  • Anonymita. Prosazujeme právo na anonymitu. Kde to je možné, musí být u přístrojů, které umožňují sledování lidí, zaručena anonymita; režim sledování by měl být dobrovolný.
  • Soukromí. Se sledováním občanů ve veřejném prostoru souhlasíme pouze v jasně odůvodněných případech a v nezbytné míře (zlatnictví, úřady, parkoviště atd.) Lidé musí být informováni o pravidlech pro použití získaných osobních údajů, maximální době uchovávání a způsobu likvidace. Odmítáme, aby byla data získaná ze sledování dále automaticky propojována.
  • Zabezpečení. Centralizované databáze v rukou státu (např. zdravotní registry) představují riziko úniku a zneužití citlivých údajů. Prosazujeme, aby občané měli nad svými údaji kontrolu a aby byly tyto údaje náležitě zabezpečeny.
  • Pojistky proti zneužití. Navíc by se každý měl po stanovené době dozvědět, že byl individuálně sledován nebo že státní orgán přistupoval k jeho osobním údajům.

Za účelem posílení ochrany soukromí prosazujeme opatření, která sníží míru sledování a odposlechů na přijatelné minimum:

  • Zákaz plošného sledování komunikace. Evropská směrnice o uchovávání údajů přikazuje sledovat a uchovávat údaje o všech telekomunikačních spojeních i o pohybu všech mobilních telefonů. Ve spolupráci s ostatními Pirátskými stranami usilujeme o zrušení této směrnice.
  • Zákaz plošného sledování kamerovými systémy. Veřejná prostranství jsou plná kamer, které umožňují sledování pohybu, identifikaci obličejů a propojení s údaji o přepravě, aniž by k takovému zásahu do soukromí existoval vážný důvod. Analýzy navíc ukazují, že přítomnost kamer má na kriminalitu minimální efekt, případně ji jen přesouvá. Proto v příslušných případech upřednostníme přesunutí policistů od monitorů kamer do terénu.
  • Zákaz bezdůvodného prověřování občanů nebo údajů o nich. Lidé mají právo na osobní bezpečnost a soukromí. Proto nelze připustit „preventivní“ prohlídky, při kterých jsou občané kontrolováni bez zjevného důvodu. Prohlídky jsou přípustné pouze při důvodném podezření z porušení zákona.
  • Zákaz elektronického a biologického slídění. Rutinní prohlídky nesmí nepřiměřeně zasahovat do lidského soukromí, proto odmítáme „svlékání“ pomocí elektronických skenerů, prohlížení dat na elektronických zařízeních a další podobně invazivní postupy. Nesouhlasíme s plošným sběrem biologického materiálu nevinných občanů a jeho uchováváním v centrálních databázích.
Navrhni úpravu