Volební program pro volby do Evropského parlamentu 2019

20 priorit Pirátů pro EVROPSKÝ PARLAMENT

Určili jsme si 20 nejdůležitějších bodů, kterým se chceme na úrovni Evropské unie věnovat.

Evropa potřebuje SVOBODU

 1. Zachování svobody pohybu v EU: Budeme bránit jednotný evropský trh zboží i služeb a možnost jednoduše cestovat a pracovat v zahraničí.
 2. Ochrana Evropy před hrozbami zvenčí i zevnitř: Posílíme vnější hranice a společnou obrannou politiku. Podpoříme investice do otevřených technologií, které zajistí kyberbezpečnost.
 3. Internet bez cenzury: Potřebujeme zásadně reformovat autorské právo. Odpovědnost poskytovatelů za obsah je zpátečnický krok a zvýhodňuje největší internetové hráče.
 4. Postavíme se autoritářům potlačujícím demokracii: Mír v Evropě musíme chránit před diktátory a extremisty.

Evropa potřebuje UPGRADE

 1. Evropská politika transparentnější a bližší lidem:** Každý člověk musí mít jednoduše dostupné informace o práci poslanců v Bruselu. Poskytneme lidem možnost se k návrhům vyjádřit online.
 2. Smysluplné rozhodování: Pohlídáme, aby se rozhodování o lokálních otázkách nepřesouvalo zbytečně na vyšší úrovně. Nechceme, aby se EU topila v byrokracii.
 3. Pohodlnější pohyb po Evropě: Podpoříme vybudování vysokorychlostních železnic a další infrastruktury pro efektivní propojení Česka a evropské sítě.
 4. Podpora a rozvoj Erasmu: Podpoříme více výměnných pobytů pro učitele a středoškoláky, které rozvíjí jazykové dovednosti a podporují mezinárodní spolupráci.

Evropa potřebuje BOHATSTVÍ

 1. Kde firma podniká, tam má také danit: Zasáhneme proti daňovým únikům korporací a daňovým rájům.
 2. Transparentní hospodaření s evropskými penězi: Evropa potřebuje přísnější a jasnější pravidla pro dotace a lobbistické aktivity.
 3. Reforma evropské zemědělské politiky: Dotace pro velké zemědělské koncerny musí mít finanční limit. Ušetřené peníze můžeme investovat do rozvoje regionů a venkova.
 4. Evropa jako technologický lídr: Podpoříme malé a střední podnikatele a rozvoj moderních technologií. Nechceme, aby svazující patentová pravidla bránila inovacím.

Evropa potřebuje UDRŽITELNOST

 1. Podpoříme rozumná řešení problémů se suchem a dalšími dopady změny klimatu. Nastartujeme rozvoj a využívání nových technologií a čistějších zdrojů energie snižováním závislosti na fosilních palivech a smysluplnou úsporou energie.
 2. Pěstujme jídlo, ne paliva: Podpoříme udržitelné zemědělství a zlepšování kvality půdy, životních podmínek zvířat a biodiverzity. Budeme prosazovat, aby dotace byly podmíněny šetrným přístupem ke krajině a podporovaly rozvoj venkova, ne obřích agrokorporací.
 3. Chceme, aby si lidé mohli sami rozhodovat o kvalitě svého života. Budeme prosazovat zvýšení transparentnosti a informovanosti o stavu životního prostředí.
 4. Prosadíme moderní přístup k odpadům. Nejlepší je odpad, který nevznikne. Budeme podporovat ekodesign, prodlužování životnosti výrobků a snadnou recyklaci a další využití odpadů.

Evropa potřebuje SPRAVEDLNOST

 1. Nejsme smetiště Evropy: Zasloužíme si stejnou úroveň kvality potravin a spotřebního zboží jako zbytek Evropy.
 2. Stejný přístup k digitálním službám: Podpoříme jednotný digitální trh bez hranic tak, aby služby jako internetové vysílání nebyly omezeny zemí pobytu.
 3. Stejné šance pro ženy a muže: Zaměříme se na zdravou rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem a na podporu pečujících osob.
 4. Fér pracovní podmínky pro všechny: Jsme proti vykořisťování levné pracovní síly agenturami. Lepší pracovní příležitosti podpoříme i investicemi do celoživotního vzdělávání.

Společný program Evropské pirátské strany najdete zde.

Navrhni úpravu