Kultura

Cílem Pirátů je podpora kultury a lidí, kteří ji vytvářejí. Podpoříme knihovny, galerie, divadla či muzea, která budou splňovat podmínky průhledného hospodaření. Svobodná společnost je pestrá, a taková je i její kultura.

Zajistíme financování kultury

 • Dáme vám slevu na dani až 2000 Kč, pokud darujete peníze na kulturu: Obdarovat budete moci libovolnou neziskovou instituci, která má průhledné financování a pěstuje kulturu nebo jinou veřejně prospěšnou činnost.
 • Veřejnoprávní média slouží všem: Zrušíme koncesionářské poplatky. Příjem ČT a ČRo nahradíme pevným podílem na výběru DPH. Zvýšíme možnosti příjmů z reklamy, ovšem přísně regulované. Omezíme politické tlaky na vedení televize a rozhlasu, viz stanovisko.
 • Kultura pro města a obce: Zavedeme architektonické soutěže u veřejných staveb jako standard. Vyhradíme u státních staveb aspoň 1 % rozpočtu na výtvarná díla. Zajistíme, že kulturní granty budou dostupné i pro menší obce.

Dáme autorskému právu smysl

 • Nechceme porušovat práva autorů a umělců, ale přizpůsobit pojetí autorského práva digitálnímu věku: Podporujeme tvořivost, sdílení a férovou odměnu autora za komerční užití jeho díla.
 • Zrušíme nadvládu OSA nad umělci: Zrušíme povinnost umělců oznamovat svůj koncert OSA 20 dní předem. Umělec nesmí být nucen platit poplatek za koncert, kde hraje vlastní hudbu.
 • Ušetříme domácnostem i podnikatelům stovky milionů: Zlevníme elektroniku zrušením poplatku za prázdná média. Hospodský nebude muset platit poplatek za rádio a televizi - zaplatí ho vysílací stanice. Výrazně snížíme nebo zcela zrušíme poplatky pro školy, výzkum a nekomerční aktivity.
 • Na úrovni EU zahájíme diskusi o zkrácení copyrightu: Původně trval copyright 14 let od zveřejnění díla, s možností prodloužení na dvojnásobek. To je dostatečná doba na vytvoření finančního zisku z díla.

Dostupné kulturní bohatství

 • Díla z grantů budou po 2 letech uvolněna k nekomerčnímu užití: Dohoda na uvolnění díla bude podmínkou dotace z veřejného rozpočtu na vznik díla.
 • Podpoříme dobrovolné vstupné ve veřejných muzeích a galeriích.
 • Zdigitalizujeme maximum českých knih: Na Internetu zpřístupníme všem občanům bezplatně knihy, u kterých vypršela majetková práva.
 • Zavedeme povinný elektronický výtisk, je-li dílo vysázeno na počítači.
 • Památky chceme zachovat i pro další generace: Prosadíme, aby vyjádření Národního památkového ústavu byla pro úřady závazná.

Doprovodná videa

Navrhni úpravu