Energetika

Chceme energetiku založenou na inovacích, nových technologiích a tržním prostředí. Prosazujeme vyvážený energetický mix s rozumným zastoupením většiny typů zdrojů.

Chceme důsledně počítat se všemi pozitivními i negativními dopady jednotlivých druhů výroby a rozhodovat se racionálně. Odmítáme tlak všech energetických lobby.

V energetice podporujeme následující zásady:

  • Investice do veřejného výzkumu. Prioritou v oblasti energetiky je výzkum, vývoj a nasazení nových technologií, které sníží spotřebu a zvýší efektivitu. Podporujeme, aby se stát podílel na financování výzkumných projektů v oblasti obnovitelných zdrojů, chytrých sítí, uzavření jaderného palivového cyklu, alternativních pohonů vozidel. Piráti se nebudou bránit ani smysluplnému rozvoji jaderné energetiky založené na pokročilých technologiích.
  • Efektivní energetický mix. Piráti budou prosazovat zpracování věrohodných energetických scénářů s cílem vymezit, jaký rozvoj energetiky a energetické soustavy je možný a provozovatelný. Scénáře musí zohlednit zeměpisné podmínky i hospodářství, které vyžaduje větší stabilní zdroje elektrické energie. Menší města mohou postupně vytvářet soběstačné energetické celky s inteligentním řízením výroby a spotřeby, které mohou snadno odolat rozsáhlým výpadkům. Rozdíl mezi výrobcem a spotřebitelem se stírá a tuto decentralizaci vítáme.
  • Tržní prostředí. Odmítáme státem zaručené výkupní ceny elektřiny, zelené bonusy a jiné formy subvencí. U stávajících dotací trváme na rovných podmínkách a snadné administrativě. Provozovatelé čistých technologií mohou být motivováni např. daňovými úlevami a negativní dopady na životní prostředí se musí promítnout do daní a cen.
  • Průhlednost veřejných institucí v energetice. Energetické úřady, ČEZ a další veřejné podniky řízené státem nebo samosprávami musí mít zcela průhledné řízení a hospodaření. Informace o své činnosti by měly zveřejňovat na svých internetových stránkách (transparence).
Navrhni úpravu