Sociální systém

Garantem sociálního systému musí být stát. Sociální politika státu je základním pilířem společenské stability. Úkolem státu je vytvořit pro všechny své občany podmínky, v nichž by mohli důstojně a zdravě žít.

Piráti jsou přesvědčeni, že současná ekonomika vytváří dostatek zdrojů pro kvalitní život všech. Rozvoj technologií a automatizace vede logicky k dostatku produktů při zapojení menšího podílu pracovní síly. Zvýšená produkce umožňuje zajistit základní lidské právo na důstojný život všech občanů, tedy i těch, kteří pracovat nemohou, nebo se chtějí věnovat činnosti, která není v dané době placená.

Piráti prosazují systémové změny v přístupu k řešení problematiky zaměstnanosti, její struktury a zároveň sociálních jistot. Chceme se přiblížit takovému uspořádání společnosti, ve kterém systém přerozdělování do té míry motivuje ke smysluplné práci, že ji vykonává tolik lidí, kolik je zapotřebí k vytvoření zdrojů pro všechny. Současně chceme vytvořit prostor pro rozvoj nekomerčních aktivit (viz bod svobodná kultura, volnočasové aktivity), které pracovní trh neumí ohodnotit.

  • Základní příjem. Jedním z možných komplexních řešení sociálních otázek je základní příjem. Jedná se o model přerozdělování prostředků, ve kterém každý občan, nezávisle na své ekonomické situaci či jiných podmínkách, získává rovný základní příjem zajišťující důstojný život. Základní příjem zmírňuje strach z nezaměstnanosti, z nemožnosti zajistit sobě a své rodině nejzákladnější životní potřeby. Nahradil by většinu podmíněných dávek současného sociálního systému a slev na dani z příjmu, tedy i byrokratický aparát s ním související. Základní příjem by mohl nahradit minimální mzdu, protože člověk by měl větší svobodu v rozhodování, zda a za jakých podmínek bude pracovat. Zavedení základního příjmu není jediná možnost, jak zajistit důstojný život pro všechny občany. Předpokládáme širokou celospolečenskou diskusi a schvalování dlouhodobých řešení v referendu. Výše případného základního příjmu se musí odvíjet od možností ekonomiky.

  • Důchody. Piráti vystupují proti privatizaci státního důchodového systému. Prosazujeme průběžný důchodový systém. Počítáme s tím, že by se základní příjem stal součástí důchodů. Zároveň chceme nechat na každém občanovi, jaký případný další způsob zajištění na stáří zvolí. V případě zavedení základního příjmu počítáme s přechodným obdobím. Lidé, kteří pracovali ve stávajícím systému nebo dobrovolně platili vyšší sociální pojištění budou nad základní příjem dostávat částku zohledňující prostředky odvedené do průběžného systému.

  • Sociální péče. Je úkolem státu pomoci lidem v obtížné sociální situaci. Zejména jde o zajištění potřeb občanů s postižením, nemocných, seniorů, rodin s dětmi či dětí bez rodičů a vytvoření systému sociálního bydlení. Konkrétní sociální služby stát nutně zajišťovat nemusí. Mohou být zajištěny v domácí péči, sociálními zařízeními, církvemi, charitou nebo komunitními aktivitami.

Navrhni úpravu