Svoboda podnikání

Pirátská strana má důvěru ve svobodný trh, který se narozdíl od politických intervencí osvědčil a motivuje k tvorbě hmotných statků. Na druhé straně si uvědomujeme, že hospodářská soutěž není jediným smyslem lidské existence. Proto budeme otevírat prostor pro komunitní projekty a podnikovou demokracii na dobrovolné bázi.

Stát by měl poctivé podnikání co nejvíce usnadnit. Vodítkem při stanovení pravidel hospodářské soutěže by měl být ideál dokonalé konkurence:

  • Dostupnost informací. Podnikatelé i spotřebitelé mají mít přístup k veškerým informacím o výrobcích a službách nezbytným pro rozhodování a porovnání. Díky informačním technologiím může trh fungovat mnohem efektivněji. Podporujeme sdílení zkušeností mezi spotřebiteli – za nepřijatelné považujeme blokování internetových diskusí a jiných prostředků pro výměnu zkušeností a hodnocení výrobků spotřebiteli.
  • Svobodná hospodářská soutěž. V poctivé a rovné soutěži na evropském trhu mají podnikatelé soutěžit kvalitou a cenou, nikoliv zneužíváním dominantního postavení a ovlivňováním veřejné moci. Jsme proti narušování hospodářské soutěže (monopoly, kartely, uplácení politiků, úředníků a zaměstnanců, nerovné subvence, vázaný prodej počítačů a software, zákaz paralelního dovozu a státní intervence).
  • Přístup na trh. Chceme zjednodušit přístup na trh novým podnikatelům a usnadnit interoperabilitu. To platí i na veřejné zakázky, kde prosazujeme otevřenost, přiměřené zadávací podmínky a nezávislost na konkrétním dodavateli. Tomu lze pomoci volně dostupnými technickými normami a používáním svobodných formátů a standardů – o jejich nedodržení musí být zákazník informován.
  • Snížení byrokracie v podnikání. Podporujeme široké použití e-governmentu, odstranění neužitečných regulací, administrativy a státních kontrol. Na úřadu by měl podnikatel většinu agendy vyřídit s jedním úředníkem. Stát by měl podnikatelům poskytovat přehled zákonných povinností v dané oblasti podnikání a svobodný software usnadňující jejich plnění (účetnictví, výkazy práce a jiné).
  • Konec soukromých daní a privatizace státu. Zrušíme poplatky, které vybírají údajní ochránci autorů za televizní přístroje v hotelech, restauracích a zdravotnických zařízeních, za kopírovací zařízení a za datové nosiče. Stavíme se proti tomu, když tržní subjekty využívají svou moc k ovlivňování zákonů nebo jiným způsobem usilují o privatizaci státní moci.

Některé podmínky dokonalé konkurence není možné splnit. Aby nebyli lidé v takových případech poškozeni, prosazujeme následující opatření:

  • Odstraňování škodlivých monopolů. Přirozené monopoly ve veřejném vlastnictví v něm musí zůstat a být spravovány podle modelu transparentní organizace. Přirozené oligopoly je třeba regulovat podle konkrétních podmínek, aby byla v daném odvětví umožněna hospodářská soutěž. Například v telekomunikacích chceme umožnit vznik virtuálních telefonních operátorů, zavést síťovou neutralitu a stanovit strop pro spojovací poplatky.
  • Přiměřená ochrana spotřebitele. Jsme proti umělému omezování práv spotřebitelů (DRM, umělé snižování životnosti výrobku). Podnikatelé také musí respektovat soukromí a další občanská práva zákazníků. Úprava ochrany spotřebitele by měla respektovat místní, národní zvyklosti a zdravý rozum.

Je třeba si uvědomit hranice tržních principů: Máme za to, že společné statky by neměly být uměle privatizovány (např. informace, státní moc, životní prostředí, veřejná zdravotní péče a jiné veřejné služby), a případné výjimky by měly být odůvodněné a přiměřené.

Navrhni úpravu