Vystavování a zasílání dokladů

Adresa sídla strany

Česká pirátská strana

Na Moráni 360/3

128 00 Praha 2

IČ: 71339698

  • Pokud vám někdo vystaví fakturu, musí být Česká pirátská strana uvedena jako odběratel s adresou sídla.
  • Bude-li jako odběratel uveden kdokoliv jiný, nelze fakturu proplatit. Tedy prosím žádný „Franta Vonásek“ i když je to člen strany.

Adresa pro zasílání účetních dokladů je shodná se sídlem strany

  • Pokud fakturu nepřevezmete osobně, sdělte dodavateli i adresu, na kterou má zaslat účetní doklad.
  • Veškeré doklady pro finanční odbor, včetně účetních dokladů, zejména osobně převzaté faktury a účtenky (paragony), prosím zasílejte nejpozději do 4 týdnů.

Každý doklad musí být být v elektronické podobě zveřejněn na stránce výdajů u příslušné žádosti o proplacení.

Náležitosti účetního dokladu

Každá faktura nebo účtenka (paragon) musí být buď:

  • v papírové podobě, nebo
  • v elektronické podobě, nebo
  • naskenovaný nebo ofocený papírový doklad, dostatečně čitelný při vytištění na formát A4.

Máme sice přidělené DIČ, ale to je jen pro daňové účely, nejsme plátci DPH. Proto DIČ nikde neuvádějte, dodavatele by to pletlo.

Navrhni úpravu